Ambulante begeleiding en interculturele hulpverlening

Ambulante begeleiding en interculturele hulpverlening

Het team van Sofitas Zorg kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben ieder hun eigen expertise.  Sofitas  Zorg staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren.  Wij zijn een maatschappij verantwoorde onderneming van zorgprofessionals, gespecialiseerd in het geven van begeleiding en ondersteuning aan gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal, in integratie, in samenhang met psychiatrische problematiek. Wij ondersteunen cliënten zodat ze weer zelfstandig kunnen functioneren.

Interculturele communicatie

De hulpverleners hanteren in hun werkwijze (in moedertaal) bewuste vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te benaderen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

Culturele aspecten

Binnen Sofitas Zorg  kan er naast de gedragsproblematiek van de jeugdige aanvullend gezinsonderzoek verricht worden, waarbij Sofitas  Zorg de mogelijkheid heeft, de culturele aspecten mee te nemen. Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het begeleidingsproces.De cliëntcasus wordt binnen het multidisciplinair team expliciet vanuit de culturele invalshoeken bekeken en geanalyseerd wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Cultuursensitieve begeleiding

Vanuit een andere cultuur is het soms lastig om de weg te vinden binnen onze maatschappij. Als iemand vastloopt, biedt de reguliere hulpverlening niet altijd uitkomst. Wij zorgen dan voor beweging met interculturele begeleiding op maat. Door kennis en ervaring, opgedaan via jarenlang werken met verschillende bevolkingsgroepen, brengt Sofitas cliënten stap voor stap terug in de maatschappij. Ambulante begeleiding met een persoonlijke benadering. Want elk mens verdient een kans om op zijn eigen manier volwaardig te leven.

Waar bieden wij begeleiding?

Wij bieden ambulante begeleiding in de regio’s Eindhoven, Tilburg en Rotterdam, specifiek gericht op de ondersteuning bij dagbesteding van mensen uit niet-westerse landen.

Wat doen wij nog meer?

De professionals bij Sofitas Zorg zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning op verschillende domeinen:

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, ga dan naar de contact pagina.