Zoek jij de juiste begeleiding op maat? Neem contact op.

Begeleiding (licht) verstandelijke beperking (LVB)

Ambulante begeleiding bij een licht verstandelijke beperking

Ambulante begeleiding bij een LVB (licht verstandelijke beperking)

Hebt u een (licht) verstandelijke beperking (LVB)? En woont u thuis bij uw ouders of verzorgers? Dat is niet altijd gemakkelijk. Want u moet van alles zelf kunnen. Hebt u daar wat begeleiding bij nodig? Dat kan. Sofitas Zorg geeft ambulante begeleiding in bij cliënten met een licht verstandelijke beperking.
Zelfstandig u eigen leven leiden en uw eigen keuzes maken. Daarbij helpen we graag met wat praktische begeleiding. Sofitas biedt ambulante begeleiding op maat aan mensen die dat, bijvoorbeeld vanwege een beperking, nodig hebben. Denk aan hulp bij het voeren van de eigen administratie of het huishouden, het vinden van werk, het ondernemen van activiteiten, bij het omgaan met een verslaving of psychische problemen of bij het opvoeden van de kinderen. Wij bieden ambulante begeleiding bij een licht verstandelijke beperking zoals het hoort!
We bieden concrete hulp en begeleiding en kijken steeds wat er in het specifieke geval nodig is. De hulp kan kortdurend zijn of structureel. Samen zorgen we ervoor dat de klant zo zelfstandig mogelijk zijn of haar eigen leven kan leven. Daarbij kijken we naar wat mensen wél kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. We gaan uit van hun eigen kracht en helpen hen zo naar meer zelfstandigheid.
Woont u zelfstandig en kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken? Dan is de ambulante woonbegeleiding iets voor u. U krijgt een vaste begeleider, die geregeld bij u thuis komt. Samen spreekt u af wat u nodig hebt. Vaak komen we in het begin een tot 2 keer per week langs. Maar dit kan verschillen van tijd tot tijd. Soms loopt alles op rolletjes, soms hebt u wat meer ondersteuning nodig. De begeleiding is dus op maat.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Onze ambulant begeleiders hebben veel verstand van de vragen en problemen waar u als thuiswonende jongeren mee te maken kunnen krijgen. U bent bij ons dus op de beste plek.Ondersteuning bij geldzaken, werk vinden, huiswerk of nog iets anders. De ambulant begeleider komt bij u thuis, bijvoorbeeld vier uur in de week. De ambulant begeleider ondersteunt u bij de dingen die u lastig vindt. Misschien hebt u vragen over geld. Of hebt u wat hulp nodig bij het plannen (structureren) van uw huiswerk. Of bij het vinden van werk. Dit zijn zomaar wat voorbeelden. Want misschien hebt u wel andere vragen, klachten of problemen. Uw vraag staat centraal.
We bespreken waar we telkens aan werken. Doelen zijn voor iedereen weer anders. Een aantal voorbeelden:
Uitbreiden van sociale contacten
Vergroten van weerbaarheid
Vergroten van de zelfstandigheid

Wie betaald jou begeleiding?

Wilt u graag thuis begeleiding voor uw zorgvraag én hebt u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze begeleiding? Dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg u vergoedt krijgt. Hebt u een gemeentelijke beschikking dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Wat doen wij nog meer?

De hulpverleners hebben hun eigen expertise. De professionals bij Sofitas Zorg zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning op verschillende domeinen:
Ambulante begeleiding in het speciaal onderwijs
Begeleiding met een een licht verstandelijke beperking(LVB)
Ondersteuning in de schuldhulpverlening
Begeleiding bij depressie
Interculturele hulpverlening

Waar bieden wij ondersteuning?

Wij bieden ambulante begeleiding in de regio’s Eindhoven,Tilburg en Rotterdam.