Zoek jij de juiste begeleiding op maat? Neem contact op.

Begeleiding Speciaal Onderwijs

Ambulante Begeleiding speciaal onderwijs

Begeleiding speciaal onderwijs Sofitas Zorg

Ambulante begeleiding op school is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider een leerling helpt om hem/haar individueel te begeleiden. De ondersteuning kan eveneens worden ingezet voor de leerkracht of de ouders van de leerling. De begeleiding speciaal onderwijs bestaat onder andere uit oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning. Daarbij wordt een passend advies gevormd met betrekking tot het vervolg. Het doel is dat er meer inzicht komt in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. De ambulante begeleiders van Sofitas Zorg werken vraaggericht, zijn flexibel inzetbaar, hebben aandacht voor de complexiteit van de situatie en bezitten specifieke kennis, expertise en deskundigheid.

Wat houdt ambulante begeleiding in?

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij de leerling naar een ambulant begeleider komt of de ambulante begeleider naar de basisschool komt om een leerling te begeleiden.Ambulante begeleiding kan gaan om slechthorende kinderen, kinderen met taal-/spraakproblemen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht of de ouders van de leerling.
De werkzaamheden van een ambulante begeleider bestaan onder andere uit advies en coaching. Een ambulant begeleider stelt een handelingsplan op, wat periodiek geëvalueerd wordt.

De school en de leerling

Sofitas zet ambulante begeleiding in wanneer de school handelingsverlegen is m.b.t. de begeleiding van de leerling, er een onderzoeksvraag ligt of wanneer er sprake is van een hulpvraag. Die hulpvraag kan inhouden dat een leerling extra individuele ondersteuning nodig heeft die de leerkracht in de klas niet kan bieden. Dit kan op didactisch, pedagogisch of sociaal emotioneel gebied zijn.
Een leerling met gedragsproblemen of een psychische stoornis kan op het voortgezet onderwijs buiten de boot dreigen te vallen. In dat geval kan ambulante begeleiding op school uitkomst bieden. Het doel van ambulante begeleiding is om leerlingen op eigen wijze (weer) te laten deelnemen aan onderwijs. Wanneer een leerling veel gedragsproblemen laat zien in de klas, kan dit grote invloed hebben op de leerling zelf maar ook zijn klasgenoten en de leerkrachten. Individuele ambulante begeleiding van Sofitas geeft een leerling in samenwerking met school de kans om onderwijs te blijven volgen.

Verschillende expertises

De professionele ambulante begeleiders binnen Sofitas Zorg die allemaal verschillende expertises hebben, worden naar vraag en op maat ingezet. Zij zijn ervaren in het werken met leerlingen met faalangst, autisme, ADD, ADHD, hechtingsstoornis, angststoornis en pestslachtoffers. De ambulante begeleiding kan worden ingezet binnen het regulier en speciaal onderwijs en zowel binnen het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. De ambulant begeleider stelt een handelingsplan op die tussentijds en aan het eind van het maatwerktraject wordt geëvalueerd. De evaluaties stellen de opbrengsten van het begeleidingstraject vast.

Wat willen we graag bereiken?

Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving.
Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven.
Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van: deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.
Meer uitgebreide informatie vindt u terug in het ondersteuningsplan.

Wat doen wij nog meer?

Het team van Sofitas Zorg kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise. De professionals bij Sofitas Zorg zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning op verschillende domeinen:
Begeleiding met een een licht verstandelijke beperking(LVB)
Ondersteuning in de schuldhulpverlening
Begeleiding bij depressie
Interculturele hulpverlening

Waar bieden wij begeleiding?

Wij bieden begeleiding in de regio’s Eindhoven, Tilburg en Rotterdam.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, ga dan naar de contact pagina.