Zoek jij de juiste begeleiding op maat? Neem contact op.

Begeleiding bij psychische problemen

Ambulante begeleiding depressie

Ambulante begeleiding bij depressie

Depressie komt in veel verschillende vormen voor. Om deze reden bestaan er ook verschillende manieren om depressie te behandelen, de een al meer effectiever bij de ene vorm van depressie als bij de ander. Wij bieden ambulante begeleiding bij depressie.
Desalniettemin vinden we echter wel constanten terug in depressie behandeling, waarvan de effectiviteit reeds bewezen is bij meerdere vormen van depressie. Dit kunt u eventueel een indicatie geven omtrent in welke richting u kan zoeken bij het zoeken naar een depressie behandeling.
De meeste mensen worden ambulant begeleidt. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Sofitas komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook meerdere keren per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis.

Oorzaken Depressie

Depressies kunnen verschillende oorzaken hebben. Hier enkele tips, die depressies kunnen beperken:
Vasthouden aan een goed dag- en nachtritme is belangrijk om depressie te helpen verbeteren.
Slecht of te veel eten, alcohol en drugsgebruik ondermijnen de draagkracht. Door gewichtstoename kan therapie-ontrouw optreden. Voedingsadvies kan daarbij helpen.
Meer bewegen ondanks vermoeidheid geeft veelal meer energie en een betere kwaliteit van leven. Er is niet onomstotelijk bewezen dat bewegen een depressie voorkomt of verhelpt. Bewegen kan echter een goede bijdrage leveren aan een plezieriger leven en is goedkoop, snel te realiseren en op de wensen en mogelijkheden van de persoon af te stemmen.
Een (gespecialiseerde) zorgverlener kan helpen bij het in kaart brengen van het eet-, drink- en leefpatroon en daarbij gericht advies geven.
Het doorbreken van sociaal isolement door contacten met anderen kan opluchtend en ontspannend zijn. Het kan hierbij ook om lotgenotencontact gaan of om mogelijkheden via internet.
Gerichte aandacht voor het slaappatroon is noodzakelijk, omdat dit een negatieve invloed heeft op het functioneren overdag. Het is dan van belang om veranderingen goed te documenteren. Een gerichte gedragstherapeutische aanpak van slapeloosheid (eventueel via internet) kan ondersteuning bieden.
Mensen met een depressie, die medicatie gebruiken, kunnen te maken krijgen met bijwerkingen die het dagelijks leven beïnvloeden, zoals obstipatie, duizeligheid, rijvaardigheid. In het verkeer of op de werkplek kan het gebruik van medicatie de veiligheid voor de persoon zelf of derden in gevaar brengen. Van belang zijn leefstijladviezen om bijwerkingen van eventuele medicatie (bijv. obstipatie, duizeligheid, beïnvloeding van de rijvaardigheid) te hanteren.

Begeleiding van depressie

Of het nu al dan niet in combinatie is met andere behandelingen tegen depressie, therapie is een van de meest gebruikte en meest effectieve vorm in depressie behandeling. Door een reeks aan technieken kan therapie ervoor zorgen dat u een beter inzicht hebt in uw depressie, gezondere gewoontes gaat inbouwen in plaats van u te laten door depressie symptomen, wat op zich ook een invloed heeft op u emotionele en mentale stabiliteit.

Verschillende stappen

Uw begeleiding bij Sofitas bestaat uit de volgende stappen:
Aanmelding
Een of twee intakegesprekken
Begeleiding
Afsluiting
Eventueel nazorg

Waar bieden wij begeleiding?

Wij bieden begeleiding in de regio’s Eindhoven, Tilburg en Rotterdam.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, ga dan naar de contact pagina.