Zoek jij de juiste begeleiding op maat? Neem contact op.

Begeleiding financiële problemen

Licht verstandelijke beperking en schulden

Schulden en een LVB (licht verstandelijke beperking)

Een Licht verstandelijke beperking en schulden hebben is geen makkelijke situatie. Mensen met een verstandelijke beperking en schuldhulpverlening kan slecht aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Dat blijkt in de praktijk. Zij vinden het vaak moeilijk om overzicht te bewaren of te snappen wat er allemaal gebeurd. Of ze komen zelfs helemaal niet in aanmerking voor hulp. Bijvoorbeeld omdat de aanvraag te ingewikkeld is: het lukt deze mensen niet om zonder hulp de juiste documenten aan te leveren. Bij ondersteuning met een licht verstandelijke beperking en schulden kunt u terecht bij ons.
Mensen met een lichte verstandelijke beperking én schulden begrijpen de informatie die ze krijgen vaak niet. De aanvraag van schuldhulpverlening is voor hen bijvoorbeeld te ingewikkeld. En het lukt hen niet om zonder hulp de juiste documenten aan te leveren. Hierdoor stoppen ze vaak voortijdig met het traject of komen ze zelfs helemaal niet in aanmerking voor hulp. Professionals moeten daarom extra alert zijn om die problemen te kunnen ondervangen.

Kenmerken van een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een LVB worden vaak niet als zodanig herkend. Aan hun uiterlijk is meestal niets te zien. Vaak zijn zij verbaal heel vaardig, waardoor ze stelselmatig worden overschat. Bij een licht verstandelijke beperking is vaak sprake van
Gebrek aan sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen;
Onvermogen om reacties van anderen goed in te schatten;
Gebrek aan zelfsturing en zelfreflectie;
Geen inzicht in het verband tussen oorzaak en gevolg.
Vaak hebben deze jongeren ook last van bijkomende problematiek, zoals (ernstige) gedragsproblemen. Licht verstandelijke beperking en schulden. Als jongeren met LVB niet als zodanig worden herkend, wordt nogal eens onterecht aangenomen dat ze niet willen meewerken om schulden aan te pakken. Terwijl het vaak meer een kwestie is van niet kunnen. Formulieren, brieven en voorwaarden zijn vaak te ingewikkeld om goed te kunnen begrijpen. Een jongere met LVB overziet de eigen problemen niet. Schulden staan vaak ook niet op zichzelf. Schulden maken dan deel uit van bredere problematiek. Door de spanning en stress van financiële problemen, ontstaan problemen op het werk, binnen de familie, het gezin, relaties en met de buren.
Sofitas inventariseert allereerst hoe de financiële situatie is van de cliënt en op welke manier hij het beste kan worden geholpen. Sofitas brengt dan in kaart wat de situatie is, hoe het netwerk eruitziet en waar kansen liggen om iemand zelfredzamer te maken en weer grip op zijn leven te krijgen. Als er sprake is van omvangrijke schulden, verwijst Sofitas door naar de schuldhulpverlening bij de gemeente. Voor de start van een schuldhulpverleningstraject staat gemiddeld een wachttijd van minimaal een half jaar. Intussen lopen de schulden verder op.
Sofitas bemiddelt in die tussenliggende periode tussen de cliënt en de schuldeisers. Doel is om schulden niet verder op te laten lopen. Sofitas ondersteunt om de financiële situatie te stabiliseren, zodat de cliënt in elk geval de huur en energiekosten en indien mogelijk ook de zorgverzekering betaalt. Daarmee wordt huisuitzetting en afsluiting van gas, water en elektra voorkomen met alle bijkomende kosten. Omdat schulden zelden op zichzelf staan, kijken we samen met de cliënt breed naar de problematiek.

Wat doen wij nog meer?

De hulpverleners hebben hun eigen expertise. De professionals bij Sofitas Zorg zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning op verschillende domeinen:
Ambulante begeleiding in het speciaal onderwijs
Begeleiding met een een licht verstandelijke beperking(LVB)
Ondersteuning in de schuldhulpverlening
Begeleiding bij depressie
Interculturele hulpverlening

Waar bieden wij begeleiding?

Wij bieden begeleiding in de regio’s Eindhoven, Tilburg en Rotterdam.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, ga dan naar de contact pagina.