Zoek jij de juiste begeleiding op maat? Neem contact op.

Gespecialiseerde begeleiding op school

Gespecialiseerde Begeleiding op school

Sofitas Zorg begeleidt kinderen die op het regulier onderwijs of het speciaal onderwijs (extra) ondersteuning nodig hebben. Dit kan tijdelijk of structureel ingezet worden op verschillende gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding bij o.a. gedragsproblemen, gestagneerde schoolontwikkeling, persoonlijke verzorging of sociale interactie. De begeleiding kan op school en/of thuis plaatsvinden. De hulpvraag wordt afgestemd met de school en de jeugdige waardoor wij de juiste maatwerk kunnen leveren. De begeleiding vanuit zorg wordt veelal ook preventief ingezet om schooluitval te voorkomen. Hierbij kan o.a. een belangrijke hulpvraag zijn om de veiligheid van de jeugdige te waarborgen binnen de klas.

De begeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan er individuele begeleiding worden ingezet. De begeleider gaat dan bijvoorbeeld ondersteunen in situaties wanneer het kind wilt opgeven of ter voorkoming van woedeaanvallen. De begeleiding kan ook buiten de klas plaatsvinden op momenten waarbij het kind getraind wordt om in de klas weer op een juiste manier te functioneren. Samen met de leerkracht kijken we graag naar de hulpvraag en zullen we daarop aansluiten.

Voor de begeleiding vanuit Sofitas zorg is een Jeugdwet-indicatie noodzakelijk. Als dit niet mogelijk is, kunnen scholen Sofitas Zorg ook inzetten.