Zoek jij de juiste begeleiding op maat? Neem contact op.

Verwijzers

Individuele begeleiding Sofitas Zorg


“Jij bent ook belangrijk”; is precies wat centraal staat voor ons. Wat de client graag wilt bereiken op het gebied van begeleiding en ondersteuning staat bij ons centraal.
De professionals van Sofitas Zorg zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden als; depressie, angststoornissen, ADD, ASS, multi-gezinsproblematiek, gedragsproblemen. Onze kennis en ervaring combineren we met creativiteit, flexibiliteit, en veel energie!

Wij kijken graag met de client mee waar de mogelijkheden en oplossingen liggen.

Wat houdt de begeleiding bij Sofitas Zorg in?


We bieden ondersteuning aan cliënten bij verschillende problemen thuis. Wij inventariseren de problematieken van uw cliënt en maken in overleg met de client een plan. Dit plan wordt met u als verwijzer besproken. Zo bestaat de mogelijk om maatwerk te leveren. De ondersteuning kan bestaan uit:
het vergroten van een sociaal netwerk;
Het organiseren van het huishouden;
het leren omgaan met financien;
Opvoedondersteuning van kinderen;
Een nieuwe begin maken na een lastige periode;
het leren omgaan met een handicap of chronische ziekte;
Het is voor ons belangrijk dat de cliënt zelf aan zijn problemen gaat werken. Wij ondersteunen de cliënt op zijn zoektocht naar zelfstandigheid.

Hoe werkt Sofitas Zorg?


Sofitas Zorg komt bij uw cliënt thuis voor ondersteuning. Tijdens het eerste gesprek hebben wij een kennismakingsgesprek met uw cliënt. De informatie die tijdens dit gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Aan de hand van dit gesprek kijken we samen met de cliënt wat hij of zij nodig heeft. Vervolgens wordt dit plan met u besproken als verwijzer.

Vraag naar de mogelijkheden!