Zoek jij de juiste begeleiding op maat? boek een (gratis) gesprek

Blog

Gezondheid

Wereld Suïcide Preventie Dag

Wereld Suïcide Preventie Dag

World Suïcide Preventie Dag

De woorden ‘nooit meer’ zijn voor nabestaanden wellicht het ergste wat ze kunnen horen. Nooit meer even samen lachen, nooit meer de ander om advies vragen en nooit meer elkaar een knuffel geven. Het is allemaal over. Je wenst natuurlijk altijd dat jij en je naasten oud worden. Maar wist jij dat er in Nederland ook dagelijks bijna vijf mensen overlijden door zelfdoding? Schokkende cijfers die maar weer eens bewijzen dat zelfmoordpreventie nog altijd heel hard nodig is.

Zelfmoord bespreekbaar maken

Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan deze verschrikkelijke dood. Want niet alleen het slachtoffer is voor de daad door een hel gegaan, ook nabestaanden zijn na zelfdoding soms volledig de weg kwijt. Waarom? Waarom is dit gebeurd? Woede, verdriet en schuldgevoelens lopen door elkaar heen. Door middel van de World Suïcide Preventie Dag op 10 september a.s. wordt dit onderwerp bespreekbaar gemaakt. Op deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij alle mensen die om het leven zijn gekomen door zelfmoord. Maar niet alleen zij worden herdacht. Ook bij mensen die een poging hebben gedaan om zichzelf van het leven te beroven of zij die hieraan denken, wordt stilgestaan. Het is zeer belangrijk dat het taboe rondom zelfmoord verdwijnt.

Wereld zonder zelfmoord

Die bewuste 10 september is een dag om met elkaar in gesprek te gaan over zelfmoord. Het is belangrijk dat we blijven streven naar een wereld zonder zelfmoord, waarin slachtoffers zich kunnen uiten als zij met deze gedachten rondlopen. Maar ook dat familie, vrienden en vele anderen leren wat zij kunnen doen als hun geliefde zelfmoordplannen heeft. Het is niet altijd gemakkelijk te herkennen, en daarom is het hoog tijd hier veel meer aandacht aan te schenken. Is het echt waar dat blaffende honden niet bijten? Pleegt iemand die dreigt met zelfdoding toch nooit definitief zelfmoord? Hier zijn geen richtlijnen voor. Dit is per individu echt heel verschillend.

Zelfmoordpreventie door Sofitas

Sofitas Zorg biedt gespecialiseerde zorg zoals het hoort. Ook wij doen mee aan Wereld Suïcide Preventie Dag, maar beperken ons niet alleen tot 10 september. Wij gaan graag het gesprek aan en willen onze cliënten de helpende hand toereiken. Ons doel is preventie. Hierbij zijn familieleden en vrienden natuurlijk ook van harte welkom. Het is belangrijk dit beladen onderwerp bespreekbaar te maken. Preventie start met het herkennen van signalen. Trek je je terug van vrienden? Verwaarloos je jouw uiterlijk? Heb je sombere of agressieve buien? Op deze vragen en nog zoveel andere vragen wordt dieper ingegaan bij zelfmoordpreventie. Een luisterend oor kan veel betekenen. Voor zowel het slachtoffer alsmede zijn of haar geliefden. Vooral jongeren tussen de vijftien en negentien jaar zijn een kwetsbare groep. Zelfmoord is bij hen de op twee na meest voorkomende doodsoorzaak. Het is belangrijk dat wij deze kwetsbare groep goed beschermen.

Clienten

Professionele ondersteuning en begeleiding! Ze zijn altijd goed bereikbaar voor een luisterend oor en goede praktische tips. Wij zijn enorm tevreden met de gespecialiseerde autisme begeleiding van Sofitas Zorg.

Benjamin

Begeleiding waar ik mijzelf thuis voel. Door de begeleiding heb ik bepaalde belangrijke vaardigheden aangeleerd die ik in het dagelijks leven zeker zal gebruiken.

Alexander

Als moeder heb ik de begeleiding voor mijn zoontje enorm fijn ervaren. Ik vond fijn dat er snel een ‘klik’ was en dat de professionals weten wat ze doen.

Simone